Oświata

Miejsko Gminne Przedszkole w Piaskach Siedziba: Al. Partyzantów, 21-050 Piaski Tel: 081 582-10-44 Dyrektor: Małgorzata Białoch

Szkoła Podstawowa w Piaskach im. Mikołaja Kopernika Piaski, 21-050 Piaski tel. 081 582-10-54 Dyrektor: Izabela Gładysz

Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz skład: Gimnazjum nr 2 oraz Szkoła Podstawowa Bystrzejowice Pierwsze, 21-050 Piaski tel. 081 581-02-13 Dyrektor:  AGNIESZKA WILKOŁEK

Szkoła Podstawowa w Woli Piaseckiej Wola Piasecka, 21-050 Piaski tel. 081 584-71-06 Dyrektor: Katarzyna Balcerek

Gimnazjum nr 1 im. Antoniego Norberta Patka w Piaskach ul. Partyzantów 19 Piaski, 21-050 Piaski tel./fax. 081 582-17-70 Dyrektor: Teresa Księżopolska

Zespół Szkół ul. Partyzantów 19 Piaski, 21-050 Piaski tel. 081 582-10-01 fax. 081 582-11-23 Dyrektor: Waldemar Szałek

Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Kozic Górnych, Majdan Kozic Górnych, 21-050 Piaski tel: 081 584 82 10 Dyrektor Iwona Flis