Aktualności

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 23 maja 2024 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 23 maja 2024 r. o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Data publikacji: 2024-05-17, 13:15

Ogłoszenia

Przejdź do wszystkich aktualności