Wydział / Pracownik

 Kontakt

Sekretariat

81 58-21-020, 

81 58-21-122
fax. 81 56-57-149

Sekretarz

81 58-21-020

Skarbnik

81 58-21-805

Wydział Finansowo-Podatkowy

 

Kierownik

81 58 21 215 

Księgowość, Podatek od środku transportu

81 58-21-809

Podatki

81 58-21-807

Wydział Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem:

 

Kierownik, Planowanie Przestrzenne 

81 56-57-142

Drogi, Oświetlenie, Instalacje OZE 

81 58-21-806

Ochrona Środowiska, Odpady, Zamówienia Publiczne

81 58-21-099

Wydział Ogólno-Organizacyjny i Spraw Społecznych

 

Kierownik

81 58 21 038

Rada Miejska

81 58-21-803

Informatyk

81 58-21-803

Działalność Gospodarcza

81 58-21-801

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

81 58-21-801

Fundusze Europejskie

81 58-22-939
81 56-57-141

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności

81 58-21-802

W sytuacjach nagłych zgonów w dni wolne od pracy USC, istnieje możliwość sporządzenia aktu zgonu. Kontakt telefoniczny z Kierownikiem USC: 537 017 926

 

Data publikacji: 2020-11-04, 13:22