Aktualność

Rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Piaski

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Informacja Burmistrz Piask informuje, że zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00088-65150-UM0300240/20 podpisanej w dniu 17.03.2019 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Piaski przystępuje się do realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie Piaski”.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2021-01-01, 0:00

Przejdź do aktualności