Sesja

Rada Miejska

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 23 maja 2024 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 23 maja 2024 r. o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-05-17, 13:15

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WIERZCHOWISKACH OGŁOSZONY W DNIU 13.05.2024r.

Autor: Patrycja Wójcik - Kordyga , 2024-05-13, 14:15

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenia

KOMUNIKAT

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. informuje, iż: Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku (al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik) z dnia 09.05.2024r. znak sprawy: ONS.HK.903.1.72.2024 stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzchowiska gm. Piaski

Autor: Patrycja Wójcik - Kordyga , 2024-05-10, 8:51

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenia

KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA WIERZCHOWISKA

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. informuje, iż zastępczy punkt poboru wody w dniu 09.05. 2024r. zlokalizowany będzie dla miejscowości WIERZCHOWISKA PIERWSZE, WIERZCHOWISKA DRUGIE, JANÓWEK, WOLA PIASECKA.

Autor: Patrycja Wójcik - Kordyga , 2024-05-09, 15:48

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenia

KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA WIERZCHOWISKA

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. informuje, iż zastępczy punkt poboru wody w dniu 10.05.2024r. zlokalizowany będzie dla miejscowości WIERZCHOWISKA PIERWSZE, WIERZCHOWISKA DRUGIE, JANÓWEK, WOLA PIASECKA.

Autor: Patrycja Wójcik - Kordyga , 2024-05-09, 15:45

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, IŻ Z POWODU NEGATYWNYCH WYNIKÓW BADAŃ Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA WIERZCHOWISKA GM, PIASKI WODA NIE NADAJE SIĘ DO CELÓW SPOŻYWCZYCH, NAWET PO PRZEGOTOWANIU

Autor: Patrycja Wójcik - Kordyga , 2024-05-09, 15:40

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenia

Ankieta

Gmina Piaski przygotowuje projekt do złożenia w konkursie o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie).

Autor: Patrycja Wójcik - Kordyga , 2024-05-08, 8:49

Przejdź do aktualności

3 MAJA

Ogłoszenia

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

Rada Miejska w Piaskach i Burmistrz Piask serdecznie zapraszają na uroczystości organizowane w 233 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-04-30, 12:25

Przejdź do aktualności

Porządek Obrad

Rada Miejska

I Sesja Rady Miejskiej w Piaskach - 7 maj 2024 r. godz. 12:00

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz na postawie Postanowienia Nr 409/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.,

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-04-29, 16:09

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenia

Uwaga, ostrzegamy przed oszustami!

WFOŚIGW ostrzega, że w ostatnim czasie rozpowszechniane są fałszywe ulotki związane z informacjami na temat obowiązku wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Informacje zawarte w tych materiałach są nieprawdziwe i mogą wprowadzać w błąd. Prosimy wszystkich Państwa o zachowanie ostrożności i sprawdzania źródeł informacji, zwłaszcza przed podjęciem jakichkolwiek działań na ich podstawie.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-04-26, 10:10

Przejdź do aktualności