Zapraszamy na warsztaty roślinne UPRAWA ROŚLIN W KULACH – KOKEDAMA

Kokedama w dosłownym tłumaczeniu oznacza „kulkę mchu”. To żywa rzeźba roślinna, która rozwija się we własnej kuli ziemi owiniętej mchem i umocnionej konstrukcją ze sznurka. Staje się ona coraz bardziej popularną formą tzw. wiszących ogrodów. Tworzy spektakularne układy „leśnych planet”, pięknie prezentuje się także postawiona na podstawce.


O warsztatach

Podczas warsztatów Uczestnicy poznają zasady pielęgnacji kokedamy oraz recepturę na stworzenie optymalnej mieszanki ziem. Spotkanie będzie doskonałą okazją, aby w twórczej atmosferze przełamać schematy myślowe dotyczące sfery hodowli roślin.

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się co jest najważniejsze przy wykonaniu kokedamy, jakie narzędzia są potrzebne do jej stworzenia i na co zwrócić uwagę, aby roślinka, którą zabiorą do swojego mieszkania po warsztatach, na długie lata była najszczęśliwszą kokedamą pod słońcem!

Warsztaty poprowadzi:

Ewelina Kruszyńska – z wykształcenia animatorka kultury. Od 2009 roku związana z Warsztatami Kultury w Lublinie (Pracownia Edukacji i Animacji Kultury). Pomysłodawczyni i koordynatorka projektów Lub design, Spotkania praktyczne i Lubelskie Święto Kwiatów. Twórczyni instalacji artystycznej – pająka, który w 2022 r. zdobił lubelską Bramę Krakowską. W ubiegłym roku Pani Ewelina prowadziła dla LGD warsztaty wiązania makramy.

Kiedy?

Warsztaty odbędą się w dniu 11 lutego 2023 r. (sobota).

I grupa: rozpoczęcie godzina 10:00, warsztaty potrwają ok. 2 godzin.

II grupa: rozpoczęcie godzina 13:00, warsztaty potrwają ok. 2 godzin.

Gdzie?

Warsztaty odbędą się w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Bystrzejowicach Drugich 15, I piętro

Dla kogo?

W warsztatach może wziąć udział pełnoletni mieszkaniec obszaru LGD „Dolina Giełczwi”, tj. gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki.

Zgłoszenie na warsztaty:

I grupa: Formularz-zgłoszeniowy_kokedama-godz.-10 

II grupa: Formularz-zgłoszeniowy_kokedama-godz.-13

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mailowy organizatora (biuro@dolinagielczwi.org) lub dostarczyć w każdy inny skuteczny sposób do biura LGD – Centrum Aktywności Lokalnej (Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski) najpóźniej do dnia 3 lutego (piątek) 2023 r. do godz. 12:00 lub do wyczerpania miejsc.

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona.

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana e-mailem po zakończeniu rekrutacji tj. po 3 lutego 2023 r.

*W przypadku zaistnienia nieprzewidzialnych okoliczności, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników.

Warsztaty są organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Giełczwi” w ramach zadania „Organizacja wydarzeń o charakterze edukacyjnym lub informacyjnym” zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy nr 00009-6937-UM0300009/16 zawartą dnia 14 lipca 2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a LGD „Dolina Giełczwi”, w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Data publikacji: 2023-01-31, 8:54