Charakter pisma to wizytówka człowieka, dlatego warto mieć swój własny i niepowtarzalny styl. Posługiwania się pięknymi znakami i łączenia liter będzie można nauczyć się podczas warsztatów poświęconych sztuce kaligrafii w nowoczesnym wydaniu. Brush lettering to technika kaligrafii specjalnymi pisakami tzw. brushy, czyli markerów zakończonych elastyczną, syntetyczną końcówką, która imituje działanie pędzla.

O warsztatach

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z kluczowymi narzędziami i zasadami kaligrafii brushpenowej. Będzie mnóstwo ćwiczeń! A na koniec uczestnicy zastosują to, czego się nauczyli i przećwiczyli wykonując okolicznościowe kartki i/lub zaproszenia.

Dla kogo?

W warsztatach mogą wziąć udział:

– osoby dorosłe,

– starsza młodzież, tj. powyżej 14 roku życia (!),

które są mieszkańcami obszaru LGD „Dolina Giełczwi”, tj. gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki.

Warsztaty będą idealne dla osób, które chcą rozpocząć naukę kaligrafii, prowadzą dzienniki, uwielbiają litery, szukają nowej pasji, potrzebują wyciszenia i odpoczynku, są spragnieni inspiracji i piękna.

Warsztaty poprowadzi:

źródło: https://www.facebook.com/calligrafather

Adam Poręba znany jako Calligrafather. Zajmuje się kaligrafią ponad 10 lat, a swoją wiedzę zdobywał pod okiem takich nauczycieli jak Grzegorz Barasiński, Adam THEOSONE Kłodecki, Franciszek Otto, Guillame FrakOne Schaffhauser czy Michael Ward. Od kilku lat prowadzi regularne warsztaty kaligrafii w Lublinie i nie tylko…

Kiedy?

Warsztaty odbędą się w dniu 25 lutego 2023 r. (sobota).

Rozpoczęcie godz. 9:00. Warsztaty potrwają ok. 6 godzin.

Gdzie?

Warsztaty odbędą się w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Bystrzejowicach Drugich 15.

Zgłoszenie na warsztaty:

Formularz-zgłoszeniowy_kaligrafia

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mailowy organizatora (biuro@dolinagielczwi.org) lub dostarczyć w każdy inny skuteczny sposób do biura LGD – Centrum Aktywności Lokalnej (Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski) najpóźniej do dnia 13 lutego (poniedziałek) 2023 r. do godz. 12.00 lub do wyczerpania miejsc.

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona.

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana e-mailem po zakończeniu rekrutacji tj. po 13 lutego 2023 r.

*W przypadku zaistnienia nieprzewidzialnych okoliczności, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników.

Warsztaty są organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Giełczwi” w ramach zadania „Organizacja wydarzeń o charakterze edukacyjnym lub informacyjnym” zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy nr 00009-6937-UM0300009/16 zawartą dnia 14 lipca 2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a LGD „Dolina Giełczwi”, w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.

Data publikacji: 2023-01-31, 9:26