swiatowy dzien ziemi

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2023

Informujemy, że Gmina Piaski po raz kolejny czynnie angażuje się w obchody Światowego Dnia Ziemi, który odbędzie się w sobotę 22 kwietnia 2023 r. W związku z tym zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców, którzy widzą potrzebę i czują odpowiedzialność za swoje najbliższe otoczenie, do czynnego uczestnictwa w planowanych tego dnia akcjach sprzątania naszych miejscowości.

Po przeprowadzonej zbiórce odpadów z miejsc ogólnodostępnych na terenie Państwa sołectw, planowana jest organizacja ognisk z poczęstunkiem dla uczestników wydarzenia.

Prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w akcji do Sołtysów Państwa miejscowości. Pamiętajmy, że to od nas zależy jakość naszego najbliższego środowiska. Każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi i odpowiada za utrzymanie jej dobrostanu.

Szczegółowe informacje dostępne w Urzędzie Miejskim w Piaskach, pokój nr. 2 oraz pod numerem telefonu (81) 58 21 099.

Data publikacji: 2023-03-24, 8:43