Usuwanie azbestu

Zaczęła się realizacja zadania „Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie Województwa Lubelskiego w 2014 roku.”

Na terenie gminy Piaski prace realizować będzie firma:

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.

Firma będzie kontaktowała się bezpośrednio z każdym z beneficjentów w celu ustalenia dogodnego terminu realizacji.

W związku z prowadzonymi pracami usuwania wyrobów zawierających azbest informujemy, że w przypadku gdy mieszkańcy złożyli wniosek na demontaż i zabranie eternitu, a zdjęli go z dachów własnymi silami lub z różnych przyczyn zrezygnowali z usługi, powinni zgłaszać ten fakt wykonawcom podczas rozmów telefonicznych i podpisać stosowne oświadczenie o rezygnacji. Za rezygnację z udziału w zadaniu nie grożą żadne kary.

Zdjęty z dachów we własnym zakresie eternit będzie możliwy do zabrania na wiosnę 2015 roku po złożeniu stosownego wniosku w nowym naborze, który jest przewidziany na listopad 2014 roku.

 

Bezpłatne szkolenia w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości, usług turystycznych i innowacyjności w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”

ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe

Czytaj więcej: Bezpłatne szkolenia w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Gród tak piękny

Gród tak piękny , a wspaniały mianem Piaski dawno zwany, Na wydarzenie znakomite zaprasza gości - dostojnych mężów i piękne damy…

 W tym roku Dni Piask będą wyjątkowo obfite w atrakcje i wydarzenia. Dwudniowe obchody  piaseckiego święta rozpoczną się w sobotę - 23 sierpnia, kiedy to do Piaseckiego Grodu zawita sam Król Jan III Sobieski wraz ze swoją dworską świtą. O godz. 14.00 orszak królewski przejdzie ul. Lubelską od Miejskiego Centrum Kultury aż do Boiska Szkoły Podstawowej w Piaskach, gdzie odbędą się główne uroczystości ku czci Króla.

Czytaj więcej: Gród tak piękny

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Urząd Miejski w Piaskach przypomina, że:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosi: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych 

Nabór formularzy rekrutacyjnych „Startuj z Biznesem”

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „startuj z biznesem”

Fundacja,, Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie ,,Startuj z biznesem” realizowanym  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające miejsce zamieszkania ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących  powiatów województwa lubelskiego:   kraśnickiego, opolskiego oraz  świdnickiego.

Czytaj więcej: Nabór formularzy rekrutacyjnych „Startuj z Biznesem”

Wydłużenie terminu naboru

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU NABORU WNIOSKÓW I REALIZACJI PROJEKTÓW

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego informuje, że trwający od dnia 23 czerwca 2014 roku, III nabór wniosków o dotacje w ramach programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”, został wydłużony do dnia 18 sierpnia 2014 roku do godziny 15:00. Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie zapraszamy do składania wniosków do siedziby Operatora Dotacji w Mełgwi, ul. Partyzancka 2, pok. 206 w wyżej wskazanym terminie.

Czytaj więcej: Wydłużenie terminu naboru

Ogłoszenie

W związku z przystąpieniem Gminy Piaski do projektu pt. : „Budowa marki Piaski Przyjazne Przedsiębiorcom i promocja walorów inwestycyjnych gminy Piaski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 informuje, że przystępuję do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych terenów inwestycyjnych.

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru na trzydniowe wyjazdowe szkolenia

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA TRZYDNIOWE WYJAZDOWE SZKOLENIA Z DZIEDZINY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, USŁUG TURYSTYCZNYCH I INNOWACYJNOŚCI W RAMACH SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO

Informujemy, że decyzją Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 1 lipca 2014 r. na uczestników szkolenia, które odbędzie się w dniach od 3 do 5 lipca 2014 r.w Krasnobrodzie w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”, zostały zakwalifikowane następujące osoby:

Czytaj więcej: Informacja o wynikach naboru na trzydniowe wyjazdowe szkolenia

Zmiany zasad odbierania odpadów komunalnych

INFORMACJA O ZMIANACH ZASAD ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD LIPCA 2014 ROKU

Urząd Miejski w Piaskach informuje, że z dniem 1 lipca 2014 r. ulegają niewielkiej zmianie zasady odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piaski:

Czytaj więcej: Zmiany zasad odbierania odpadów komunalnych

III Nabór wniosków

III NABÓR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PROGRAMU „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”
„Ogłoszenie o naborze” Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji ogłasza III nabór wniosków JIIIS/DOT/III/2014 w ramach Projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”

Czytaj więcej: III Nabór wniosków