Zapraszamy wzięcia udziału w konkursie fotograficznym

„Aktywna rekreacja na obszarze Doliny Giełczwi”.

Dla Zwycięzców – atrakcyjne nagrody, które przydadzą się podczas wiosenno-letniego wypoczynku na łonie natury – w pakiecie leżak i pojemna torba termoizolacyjna Swiss Peak XXL. Trzy nagrodzone fotografie wskaże jury LGD, czwartą – wyłonią internauci podczas głosowania na Facebooku. Najważniejsze informacje:

⇒ W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie zamieszkałe na obszarze gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki.

⇒ W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

⇒ Celem konkursu jest prezentacja aktywności (działanie, ruch, zabawa) w wybranym punkcie lub obiekcie wykonanym na zlecenie LGD w ramach projektu współpracy „Sieć Punktów Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji”:

Punkt rekreacji w Ostrówku Kolonii przy strażnicy OSP (gm. Milejów)

Skatepark w Rybczewicach Drugich (gm. Rybczewice)

Skwer rekreacyjny w Trawnikach przy GOK (gm. Trawniki)

Punkt rekreacji w Jackowie (gm. Mełgiew)

Fontanna miejska w Piaskach (gm. Piaski)

Budka nietelefoniczna w Trawnikach – budynek GOK

Budka nietelefoniczna w Piaskach – wzgórze Kościelec

⇒ Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wypełnienie i odesłanie podpisanej karty zgłoszenia wraz zdjęciem na adres e-mail: biuro@dolinagielczwi.org

⇒ Każdy z autorów może przesłać 1 fotografię.

⇒ Zdjęcie w formacie JPG, w pliku nie przekraczającym 2MB należy nadsyłać w formie załącznika do listu elektronicznego. Zdjęcie nie może zawierać na sobie znaczków, podpisów, cyfr, dat.

⇒ W treści e-maila należy wpisać: konkurs fotograficzny.

⇒ Zdjęcia należy nadsyłać do 15.05.2022 r.

⇒ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23.05.2022 r.

Data publikacji: 2022-05-10, 8:10


Załączniki:

1. Zgłoszenie konkurs SPAWiR.pdf
2. Regulamin Konkursu Fotograficznego_SPAWiR.pdf