Zwrot podatku

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Piask wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:

110,00 litrów * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 litrów * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 3 do 28 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2023 r. wynosi 132,00 zł oraz 48,00 zł za jedną sztukę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.


Data publikacji: 2023-01-26, 8:47


Załączniki:

1. wniosek akcyza 2023.pdf
2. załącznik do wniosku.docx