Opublikowane przez: Paweł Martyna, 2020-03-20, 10:37

Dokumenty:

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
2. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
3. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)
4. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
5. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
6. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
7. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
8. Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
9. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
10. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)
11. Informacja o gruntach (IR-1)
12. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
13. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
14. Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)
15. Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
16. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)
17. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)
18. Informacja o lasach (IL-1)
19. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
20. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
21. Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)
22. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
23. Załącznik do deklaracji od środków transportowych DT-1/A