Informacja dla mieszkańców
Aktualność

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami, w roku 2021 rozpoczynamy kolejny etap realizacji projektu dot. montażu instalacji solarnych, fotowoltaicznych i kotłów na biomasę. W najbliższych miesiącach przeprowadzone zostaną wizje lokalne u osób deklarujących udział w projekcie, podczas których sprawdzane będą możliwości techniczne montażu instalacji OZE w budynku oraz zweryfikowanie ich ze złożoną do Urzędu Miejskiego w Piaskach „Ankietą w sprawie dofinansowania mikroinstalacji

Autor: Krzysztof Czupryn, 2021-01-22, 15:08

Przejdź do aktualności

Artykuł

Świetlice środowiskowe w gminie Piaski

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr projektu RPLU.11.02.00-06-0114/18

Autor: Krzysztof Czupryn, 2021-01-27, 13:00

Przejdź do artykułu