Przebudowa drogi

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105680L od km 0+000,00 do km 0+503,22

w miejscowości Bystrzejowice Drugie” zostało dofinansowane z państwowego funduszu celowego

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji wykonano drogę o długości 503,22 mb z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 m dostosowaną do ruchu lokalnego, indywidualnego z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m.

DOFINANSOWANIE: 121 200,35 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 242 400,70 zł


Data publikacji: 2022-09-15, 12:52