Przebudowa drogi

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 105815L od km 0+000,00 do km 0+853,70

w miejscowości Kębłów” zostało dofinansowane z państwowego funduszu celowego

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi o długości 853,70 mb w celu podniesienia warunków użytkowych i trwałości nawierzchni wraz z budową chodnika, celem podniesienia bezpieczeństwa ruchu pieszych.

DOFINANSOWANIE: 473 769,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 127 539,73 zł


Data publikacji: 2022-12-20, 14:22