Przebudowa drogi


Przebudowa drogi gminnej nr 105710L od km 0+009,00 do km 0+455,00 w miejscowości Brzeziczki

W ramach zakończonej inwestycji wykonana została droga o długości 446,00 mb z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 m dostosowaną do ruchu lokalnego, indywidualnego z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m.

Dofinansowanie 161 745,00 zł

Całkowita wartość 323 490,00 zł

Data publikacji: 2023-08-03, 8:23