Apel Jana Nowickiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku:

W związku z rozpoznaniem 6 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa COVID-19 w dniu 13.06.2020 r. w Naszym powiecie, zwracam się do Państwa o przestrzeganie zasad i odpowiednie zachowanie obowiązujące w czasie trwania epidemii. Wprowadzenie przepisów dotyczących uchylenia niektórych zakazów, nakazów i ograniczeń nie zwalnia Nas wszystkich od przestrzegania obowiązujących przepisów w szczególności dotyczących dystansu społecznego, stosowania zabezpieczeń ust, nosa poprzez używanie maseczek, przyłbic, stosawania dezynfekcji rąk.


Data publikacji: 2020-06-22, 16:53