Zakończyły się prace na drodze gminnej nr 105714 L Kozice Dolne Kolonia – Kawęczyn.

W ramach zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 105714 L na odcinku od km 0+00 do km 2+650,00” odcinek drogi o długości 2650 metrów zyskał nową nawierzchnię asfaltową, a także utwardzono pobocza po obu stronach drogi, przebudowano istniejące zjazdy oraz wykonano oznakowanie.

Inwestycja kosztowała 1 331 433,18 zł z czego połowę tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, zaś pozostałą część sfinansował samorząd gminny Piaski.

Wartość inwestycji: 1 345 433,18 zł

Koszt kwalifikowany inwestycji: 1 331 433, 18 zł

Koszt dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 665 716,00 zł


Data publikacji: 2020-08-13, 15:25


Galeria zdjęć