Wykaz numerów telefonów, pod którymi można uzyskać
informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg.

 

  1. Drogi gminne.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O. O.

W godzinach 7:00 - 15:00:

Telefon stacjonarny: 81 58 21 364

Telefony komórkowe: 602 753 655, 606 964 132

W godzinach 15:00 - 7:00:

Telefon stacjonarny: 81 58 21 113

Telefony komórkowy: 606 963 762

  1. Drogi powiatowe:

Telefon stacjonarny: 81 46 87 066

Telefon komórkowy: 533 011 000

  1. Drogi wojewódzkie:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie: 81 74 95 300

Telefon dyżurny zimowego utrzymania dróg w ZDW Lublin: 81 74 95 328

DW 836 Bychawa - Kębłów:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s Bychawie, Obwód Drogowy w Krzczonowie

Telefon stacjonarny: 81 56 64 056

DW 837 Piaski – Żółkiewka:

Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm, Obwód Drogowy w Krzczonowie

Telefon komórkowy: 661 300 053

Szczegółowe informacje na temat organizacji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w woj. lubelskim, aktualizowana na bieżąco mapa stanów nawierzchni i warunków pogodowych, wykaz adresów i telefonów dostępne są pod adresem: http://zima.zdw.lublin.pl

Mapa standardów zimowego utrzymania dróg dostępna jest pod adresem: http://zima.zdw.lublin.pl/index_pliki/Mapa_A3_2019-2020.pdf

  1. Drogi krajowe:

DK12/17 (Lublin - Chełm/ Lublin - Zamość)

Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111.

Całodobowy telefon Terenowego Punktu Informacji Drogowej Oddział w Lublinie: 81 53 28 582

Informacja GDDKiA na temat zimowego utrzymania dróg krajowych w woj. lubelskim

Punkty Informacji Drogowej GDDKiA

Data publikacji: 2020-12-15, 14:11


Galeria zdjęć