INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO 
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że „Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2020 r.”, dotycząca wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2353), zawiera omyłkę w zakresie obowiązywania § 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 i 2353), tj. obligatoryjności zasady pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej oraz jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym do dnia 17 stycznia 2021 roku.

Informuję, że wymieniony wyżej § 23 jest przepisem nadal obowiązującym.


WOJEWODA LUBELSKI  
/-/  
Lech Sprawka

  

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO  
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 28 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2353), wskazujące nowe uregulowania, ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono następujące zmiany:

  • rozszerzono katalog podmiotów objętych zakazem prowadzenia działalności (do dnia 17 stycznia 2021 r.) – zakaz objął działalność związaną z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety oraz kasyn, z wyjątkiem kasyn internetowych;
  • rozszerzono grupę osób uprawnionych do korzystania z usług hotelowych w stanie epidemii oraz wskazano dokumenty potwierdzające okoliczności będące podstawą do korzystania z ww. uprawnienia;
  • uchylono obligatoryjność zasady pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej oraz jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym – decyzję o rodzaju i formie wprowadzonych ograniczeń w ich działaniu pozostawiono dyrektorom generalnym urzędów oraz osobom kierującym jednostką organizacyjną.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316) pozostają bez zmian i są obowiązujące.

 

WOJEWODA LUBELSKI 
/-/ 
Lech Sprawka

Data publikacji: 2020-12-30, 14:25


Załączniki:

1. INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r.
2. INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 28 grudnia 2020 r.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.12.2020 r. (Dz. U. 2353)