Konsultacje S12

Burmistrz Piask informuje, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach trwających działań informacyjnych udostępniła mieszkańcom naszej Gminy dokumentację projektową dotyczącą budowy odcinka drogi ekspresowej S12 przebiegającego przez teren Gminy Piaski: „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin - Dorohusk na odcinku Piaski - Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma”, Część 1 Odcinek nr 1: Piaski (koniec obwodnicy) - Dorohucza (w. Dorohucza) długość ok. 12,93 km.

Poniżej zamieszczamy wszelkie materiały informacyjne dotyczące tej inwestycji: plan sytuacyjny i orientacyjny, wizualizację, ulotkę informacyjną, ogólne informacje i formularz wniosku:

Dodatkowe informacje i materiały dostępne są na stronie GDDKIA oraz na stronie internetowej dedykowanej inwestycji: http://www.s12-piaski-chelm.pl/

Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą zapoznać się z formą papierową materiałów, wyłożoną w Urzędzie Miejskim w Piaskach (sala konferencyjna w budynku Centrum Usług Wspólnych przy Urzędzie), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem gminy - pod numerem telefonu 81 58 21 806 i przy zachowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej.

Po zapoznaniu się z materiałami informacyjnymi, każdy mieszkaniec gminy będzie mógł zgłosić wszelkie uwagi, propozycje, spostrzeżenia i opinie w sprawie przedstawionych rozwiązań projektowych inwestycji w formie wniosku.

Wypełnione wnioski należy przesłać do dnia 29 stycznia 2021 r. na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie,
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin

lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań można składać również za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Burmistrz Piask zachęca wszystkich mieszkańców gminy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi planowanej inwestycji, a także do zgłaszania swoich uwag i spostrzeżeń.

Data publikacji: 2021-01-12, 14:55