INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

BYSTRZEJOWIC PIERWSZYCH, BYSTRZEJOWIC DRUGICH, BYSTRZEJOWIC TRZECICH , KAWĘCZYNA, MAJDANU KAWĘCZYŃSKIEGO. JADWISINA I MARYSINA


Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. informuje, że na wodociągu ujęcie Bystrzejowice w ramach profilaktyki mającej na celu zapobieganie skażeniu bakteriologicznemu woda podawana do sieci jest dezynfekowana podchlorynem sodu. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wodę w trakcie chlorowania można bez przeszkód używać zarówno do spożycia, jak i do wszelkich innych czynności, do których jest niezbędna, a stężenie chloru w wodzie nie przekracza dopuszczalnych wartości.

Nie mniej jednak informujemy, iż woda na w/w wodociągu nie jest skażona, a poddana jest dezynfekcji prewencyjnie ze względu na skażenie bakteriologiczne które, wystąpiło na innych ujęciach.


                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                        Zbigniew Jączyk

Data publikacji: 2021-10-05, 12:50