Usuwamy azbest

Informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 31.01.2022 r. do dnia 08.02.2022 r. Druki zgłoszeń prosimy składać do Urzędu Miejskiego w Piaskach ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski w godzinach: pracy urzędu

Data publikacji: 2022-01-28, 14:20


Załączniki:

1. Zał. nr 1 do Uchwały (zał. nr 1 do Regulaminu- Zgłoszenie lokalizacji) (2).doc
2. Załącznik Nr 2a. Oświadczenie o demontażu pokrycia dachowego zgodnie z obowiązującymi przepisami (2).doc
3. Zał. nr 2 do Uchwały - Regulamin tekst jednolity - z załącznikami z poprawkami-1 (2).pdf
4. Załącznik Nr 3a. Oświadczenie dotyczące przekwalifikowania usługi demontażu na odbiór odpadów azbestowych (2).doc