Dystrybucja węgla

Gmina Piaski rozpoczyna dystrybucję węgla

Od wtorku 21 listopada br. Gmina Piaski rusza ze sprzedażą węgla na preferencyjnych zasadach dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski z zapotrzebowaniem na zakup opału. Do gminnych domów trafi polski węgiel z „Bogdanki” w cenie 1.900 zł (brutto) za tonę, w sortymencie:

• Orzech o frakcji 25 – 80 mm.

• Groszek o frakcji 16 - 31,5 mm.

• Lubelski węgiel Bogdanka nie produkuje i nie prowadzi sprzedaży węgla w sortymencie ekogroszek

Zgodnie z przydziałem samorząd Gminy Piaski zawarł umowę na dostawę węgla z Lubelskim Węglem „BOGDANKA” Spółka Akcyjna, złożył stosowne zamówienie i właśnie rozpoczął się jego transport na plac po byłym targu zwierzęcym w Kębłowie.

Samą dystrybucję opału w imieniu gminy realizować będzie Zakład Usług komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom Spółka za dopłatą może wykonać również usługę transportu pod wskazany adres.

Nadal zbierane są wnioski na zakup węgla na preferencyjnych zasadach.

Wnioski, które zostały złożone, przechodzą już proces weryfikacji. Upoważniona osoba z ramienia Urzędu będzie się kontaktowała telefonicznie z mieszkańcami, celem potwierdzenia weryfikacji wniosku i podania informacji o dokonywaniu zapłaty za zamówiony węgiel. W przypadku, gdy dokonana wpłata zostanie zaksięgowana na koncie gminy, ponownie uprawniona osoba poinformuje wnioskodawcę o miejscu i warunkach odbioru węgla.

Uwaga! Kupujący przed uiszczeniem zapłaty za towar powinien zapoznać się z parametrami jakości węgla wynikającymi z certyfikatów dołączonych do każdego ładunku.

W związku z powyższym informujemy, że Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość zakupionego opału, ponieważ tylko pośredniczymy w jego dystrybucji.

Przypominamy, że Urząd Miejski w Piaskach zbiera wnioski na zakup węgla w 2022 r. max. na 1,5 tony dla gospodarstwa domowego. Wnioski na ten rok przyjmowane będą do 9 grudnia br.

O terminie zakupu decyduje kolejność złożenia wniosku oraz częstotliwość dostaw z kopalni.


Data publikacji: 2022-11-21, 13:42


Załączniki:

1. Certyfikat jakości