Budowa budynku

Gmina Piaski otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.:

„Budowa wielofunkcyjnego budynku oświatowego przy Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych - etap I”

Przewidywany koszt całkowity zadania: 6 714 220,00 zł

Kwota dofinansowania: 5 000 000,00 zł

Budynek uzupełni kompleks oświatowy przy Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

w skład którego wchodzą również hala gimnastyczna oraz boisko wielofunkcyjne. W I etapie inwestycji planowana jest realizacja stanu surowego zamkniętego budynku wraz częścią instalacji. Oprócz pomieszczeń na potrzeby żłobka i przedszkola, obiekt będzie zawierał cztery tematyczne sale lekcyjne dla uczniów istniejącego Zespołu Szkół. Mimo, iż budynek jest projektowany w sposób by można się po nim swobodnie przemieszczać, istnieje jeszcze możliwość osobnego wejścia do przedszkola, żłobka i części administracyjnej co ma istotne znaczenie w czasie wszechobecnej pandemii i w przyszłości w podobnych sytuacjach pozwoli na przestrzeganie reżimu sanitarnego. W planowanym budynku przewiduje się blisko 200 miejsc w przedszkolu i żłobku.

Dzięki budowie budynku żłobka nastąpi zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 umożliwiające zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu. Główną korzyścią będzie znaczny spadek kosztów opieki nad podopiecznymi (dla rodzin i opiekunów). Rodzice dzieci w wieku do lat 3 będą mieli możliwość wykorzystania dostępnej infrastruktury żłobkowej, co pozwoli im na zmniejszenie kosztów wychowania dziecka ponoszonych na dojazdy do innych miejscowości, gdzie dzieci uczęszczają do klubów i żłobków, kosztów czesnego w żłobkach prywatnych w innych gminach czy też kosztów wynajmu opiekunki.

Termin realizacji: 30.06.2024 r.


Data publikacji: 2023-04-07, 11:59