Skład Rady Miejskiej w Piaskach - Kadencja na lata 2018-2023:


Paweł Podgórski - Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Łopucka-Jasieczek - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Piotr Błaszczak - Radny Rady Miejskiej

Janusz Dziurka - Radny Rady Miejskiej

Dariusz Kasprzak - Radny Rady Miejskiej

Zenon Kasprzak - Radny Rady Miejskiej

Piotr Mańka - Radny Rady Miejskiej

Dariusz Mróz - Radny Rady Miejskiej

Wiesław Popławski - Radny Rady Miejskiej

Radosław Szalak - Radny Rady Miejskiej

Andrzej Szołdra - Radny Rady Miejskiej

Krzysztof Tkaczyk - Radny Rady Miejskiej

Henryk Wójcik - Radny Rady Miejskiej

Grzegorz Zalewski - Radny Rady Miejskiej

Piotr Ziętek - Radny Rady Miejskiej


Komisje Rady Miejskiej w Piaskach


Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Piaskach:

Janusz Dziurka - Przewodniczący Komisji

Dariusz Kasprzak - Wiceprzewodniczący Komisji

Zenon Kasprzak - Członek Komisji

Dariusz Mróz - Członek Komisji

Radosław Szalak - Członek Komisji


Komisja Planowania Finansów i Promocji Gminy Rady Miejskiej :

Piotr Mańka - Przewodniczący Komisji

Dariusz Mróz - Wiceprzewodniczący Komisji

Barbara Łopucka-Jasieczek - Członek Komisji

Andrzej Szołdra - Członek Komisji

Janusz Dziurka - Członek Komisji

Piotr Ziętek Stanowisko: Członek Komisji

Grzegorz Zalewski - Członek Komisji


Komisja Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej :

Piotr Ziętek - Przewodniczący Komisji

Henryk Wójcik - Wiceprzewodniczący Komisji

Piotr Mańka - Członek Komisji

Piotr Błaszczak - Członek Komisji

Krzysztof Tkaczyk - Członek Komisji


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej :

Radosław Szalak - Przewodniczący Komisji

Wiesław Popławski - Wiceprzewodniczący Komisji

Andrzej Szołdra - Członek Komisji

Piotr Błaszczak - Członek Komisji

Dariusz Kasprzak- Członek Komisji


Komisja Zdrowia, Opieki, Ładu i Porządku Publicznego Rady :

Zenon Kasprzak - Przewodniczący Komisji

Grzegorz Zalewski - Wiceprzewodniczący Komisji

Henryk Wójcik - Członek Komisji

Barbara Łopucka-Jasieczek - Członek Komisji

Wiesław Popławski - Członek Komisji


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej :

Andrzej Szołdra - Przewodniczący Komisji

Krzysztof Tkaczyk - Wiceprzewodniczący Komisji

Janusz Dziurka - Członek Komisji

Grzegorz Zalewski - Członek Komisji

Radosław Szalak - Członek Komisji

Data publikacji: 2020-05-26, 9:11