Aktualność

Czysta energia w gminie Piaski

19 maja 2020 roku Gmina Piaski podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2021-03-04, 0:00

Przejdź do aktualności

Aktualność

Czysta energia w gminie Piaski

19 maja 2020 roku Gmina Piaski podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2021-03-04, 0:00

Przejdź do aktualności