image
Urząd Miejski

w Piaskach

Godziny pracy urzędu:

poniedziałki 8:00 - 16:00

wtorek - piątek 7:15 - 15:15

Sekretariat: Tel.: 81 58 21 020

Ankiety

W dniu 29 października 2014 roku Gmina Piaski podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wypracowany dokument pozwoli w przyszłości aplikować o dofinansowanie ze środków „unijnych” na projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii.

 Zwracamy się z ogromną prośbą o wypełnienie poniższych ankiet i złożenie ich w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piaskach. Termin składania ankiet upływa 10 lutego. 

Ankieta podmioty gospodarcze

Ankieta budynki mieszkalne

Informacja o kolektorach słonecznych

W dniu 20 stycznia 2015 roku Burmistrz Piask podpisał z Marszałkiem Województwa Lubelskiego umowę na realizację projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Piaski".

 W związku z tym informujemy, iż w najbliższych dniach pracownicy Urzędu Miejskiego w Piaskach będą kontaktowali się telefonicznie z osobami objętymi wsparciem w ramach ww. projektu (z którymi podpisano umowy użyczenia nieruchomości) celem podpisania umowy dotyczącej zobowiązań organizacyjnych i finansowych.

 Jednocześnie informujemy, że do 28 lutego 2015 roku należy wpłacić na konto 37 8689 0007 0000 0130 2000 0110  jednorazową kwotę wkładu własnego, uzależnioną od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, w wysokości:

 

Czytaj więcej: Informacja o kolektorach słonecznych

Ogłoszenie

Burmistrz Piask

Zaprasza mieszkańców Piask na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 roku o godzinie 1700 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach.

Ferie Zimowe 2015

Ogłoszenie III naboru uzupełniającego 12 stycznia 2015

III NABÓR  WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH UZUPEŁNIAJĄCY DO NABORU III W ZWIĄZKU Z NIEWYKORZYSTANIEM ALOKACJI W RAMACH PROGRAMU „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”

 „Ogłoszenie o naborze”

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji  ogłasza III nabór wniosków uzupełniający do naboru III w związku z niewykorzystaniem alokacji JIIIS/DOT/IIIU/2014  w ramach Projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie III naboru uzupełniającego 12 stycznia 2015

Uwaga! Przedłużamy rekrutację uczestników na trzydniowe szkolenia wyjazdowe

Informujemy, że nabór uczestników na szkolenie wyjazdowe, które odbędzie się w dniach 15-17 stycznia br. w Zwierzyńcu zostanie przedłużony do dnia 9 stycznia br.

Szkolenie odbędzie się w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”

Czytaj więcej: Uwaga! Przedłużamy rekrutację uczestników na trzydniowe szkolenia wyjazdowe

Konkurs -krzyżówka

Zespół Promocji im. Jana III Sobieskiego serdecznie zaprasza wszystkich do udziału w konkursie – krzyżówce. Wystarczy rozwiązać krzyżówkę, a hasło dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice z dopiskiem „Konkurs – krzyżówka”. Wśród osób, które dostarczą poprawne rozwiązania do dnia 15.01.2015 r. . rozlosujemy 15 zestawów upominkowych. Prosimy również o podanie telefonów kontaktowych w celu poinformowania o ewentualnej wygranej.

KRZYŻÓWKA

REGULAMIN

Bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości, usług turystycznych i innowacyjności w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”

ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe

Czytaj więcej: Bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości

ZIMA 2014/2015

 ZIMA 2014/2015

 WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O. O., POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ  INFORMACJE DOTYCZĄCE  ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PIASKI

 W godzinach 700 - 1500

 Telefon stacjonarny:

  1. 1.           (81) 58-21-364

 Telefony komórkowe:

  1. 1.           602-753-655
  2. 2.           606-964-132

 W godzinach 1500 - 700

 Telefon stacjonarny:

  1. 1.           (81) 58-21 113

 Telefony komórkowe:

  1. 1.           606-963-762
  2. 2.           606-964-037

Bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości, usług turystycznych i innowacyjności w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim” ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe

Czytaj więcej: Bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości

Galeria Internetowa