12 listopada 2018 roku

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym,

12 listopada 2018 roku

Urząd Miejski w Piaskach będzie nieczynny.

11 Listopada 2018 r.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne - Fotowoltaika

Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjno-promocyjne w związku z zakończeniem realizacji projektu pt. Fotowoltaika – krok w kierunku samowystarczalności energetycznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

W wyniku realizacji projektu została uruchomiona w przedsiębiorstwie Pana Andrzeja Charytanowicza instalacja fotowoltaiczna o mocy 35 kW. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione założenia projektu i osiągnięte rezultaty – w tym opis zastosowanej instalacji składającej się z modułów monokrystalicznych. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Wykonawcy instalacji.

Spotkanie zaplanowano w świetlicy w Kolonii Kębłów, termin: sobota 29.092018 r. w godz. 10-12

Do udziału serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane zastosowaniem podobnych rozwiązań w swoich gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach oraz przedstawicieli samorządu lokalnego.

Darmowe szczepienia przeciwko grypie

Burmistrz Piask zaprasza mieszkańców Gminy Piaski na profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie, finansowane przez Gminę Piaski. Programem objęte są osoby po 65 roku życia. Szczepienie przeprowadza NZOZ NORMED w Piaskach ul. Braci Spozów 19, 21-050 Piaski tel. 81 5822929. Szczepienia będą realizowane od 25 września 2018 r.do 21 grudnia 2018 r.

 Skorzystaj z okazji ! Zaszczep się za darmo !

Zmienione Prawo łowieckie od 22 sierpnia 2018 roku

26 lipca 2018 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie. Nowe regulacje zmieniają sposób szacowania szkód łowieckich, który obowiązywał od 1 kwietnia 2018 r.

Sołtysi nie będą szacować szkód łowieckich.

Koła łowieckie odpowiedzialne za szacowanie szkód.

Czytaj więcej: Zmienione Prawo łowieckie od 22 sierpnia 2018 roku

Dni Piask 2018

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE

Stawka i termin składania wniosków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego

        Od 1 SIERPNIA 2018 r. do 31 SIERPNIA 2018 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Burmistrza Piask wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2018 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł od 1 litra oleju.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2018 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 r. wynosi 86,00 zł.

WNIOSEK