image
Urząd Miejski

w Piaskach

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek - piątek 7:15 - 15:15

Sekretariat: Tel.: 81 58 21 020

Zostań Dawcą Szpiku!

W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu Pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od Dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce Pacjenci, dla których nie znaleziono Dawcy wśród 25 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie.

By zwiększyć szansę na znalezienie Dawcy dla Pacjentów organizujemy Dzień Dawcy Szpiku podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych i Dni Piask.

Miejsce rejestracji:  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach

    ul. Mickiewicza , Piaski

Termin:                     Niedziela, 28 sierpnia 2016, godz. 14:00 – 20:00

Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, ważący nie mniej niż 50 kg i o wskaźniku masy ciała BMI nie wyższym niż 40.

Przyjdź i zarejestruj się jako potencjalny Dawca Szpiku z Fundacją DKMS.

Uzupełniający nabór wniosków na usuwanie azbestu 22-26 sierpnia 2016 r.

Informujemy, iż w związku z posiadaniem wolnych środków na utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

Nabór dotyczyć będzie wniosków od osób fizycznych.

Termin naboru wniosków – 22-26 sierpnia 2016 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piaskach w pok. nr 2.

Załączniki:
1 - Wniosek o udzielenie dofinansowania
2 - Oświadczenie wykonawcy

Konsultacje społeczne

          Zapraszamy na konsultacje społeczne dot. turystyki, przetwórstwa i energetyki w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego. Na spotkaniu zostaną przedstawione zarysy inwestycji kluczowych Szlaku Jana III Sobieskiego, na które powstały dokumentacje (współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, kulturalnej i terytorialnej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”). Konsultacje mają również na celu przegląd Zintegrowanej Strategii OF Szlaku JIIIS pod kątem ewentualnej aktualizacji.

Spotkanie pozwoli uaktualnić dokumenty strategiczne oraz wzmocnić wizję Stowarzyszenia OF Szlaku Jana III Sobieskiego o wnioski przedstawicieli społeczności lokalnej.

Konsultacje poprowadzi Pan Przemysław Kuśmierczyk – prezes Ekologicznego Klubu Unesco. Zapraszamy do Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach 19 sierpnia 2016 roku na godz. 13.00. 

Pompa powietrzna CWU - dofinansowanie

Burmistrz Piask informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie do montażu instalacji pompy powietrznej służącej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Osoby zainteresowane montażem mogą składać wnioski w pok. nr 1 w Urzędzie Miejskim w Piaskach w terminie do dn. 24.08. br. Więcej informacji pod numerem telefonu: (81) 58 22 939.

Dożynki Powiatowo- Gminne i Dni Piask

Szlak Jana III Sobieskiego

ANKIETA KONSULTACYJNA W SPRAWIE STRATEGII ROZOWJU GMINY PIASKI

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach społecznych dot. Strategii Rozwoju Gminy Piaski na lata 2016-2023. W badaniu może wziąć udział każda osoba zamieszkująca Gminę Piaski. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie kilka minut. Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna, ponieważ zebrane w ten sposób dane będą pomocne w opracowaniu Strategii. Ankietę w linku poniżej należy pobrać, wypełnić odręcznie lub elektronicznie i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Piaskach pok. nr 1 lub odesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie do 12.08.2016 r.

ANKIETA

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Burmistrz Piask informuje, że od dnia 25 lipca 2016 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy Piaski inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.).

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy inspektorom terenowym wykonującym w/w inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach.

Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem ilości i miejsca) pod nr tel. +48 669 713 788 lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Informacje te można także zgłosić inspektorom wykonującym inwentaryzację w terenie.

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, gmina będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Piaskach pod nr telefonu: 81 582 10 99.

Inspektorzy terenowi będą posiadali upoważnienie Burmistrza Piask.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych: lipiec - grudzień 2016 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych: lipiec - grudzień 2016 r.

 


 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach


organizuje zbiórkę: plastikowych nakrętek i butelek oraz makulatury dla niepełnosprawnego Karola

tel kontaktowy do OPS 81 58 21 362,  tel do mamy Karola 513 962 486


 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych: lipiec - grudzień 2016 r.


Serwis instalacji solarnych firmy Sanito Sp. z o.o. w Gminie Piaski

W sprawie zgłoszeń serwisowych, użytkownicy instalacji solarnych proszeni są o bezpośredni kontakt z Działem Serwisu firmy Sanito Sp. z o.o.

1. Infolinia serwisowa: (22) 247-20-37
2. Biuro: (22) 371-14-75, wewnętrzny 10.
3. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku wystąpienia awarii lub usterki należy wypełnić Formularz zlecenia wykonania usługi usunięcia awarii/usterki i przesyłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piaskach, ul. Lubelska 77.

Formularz zlecenia usunięcia usterki

Instrukcja obsługi instalacji kolektorów słonecznych


MapaGminy 01 n

 Dla organizacji pozarządowych