image
Urząd Miejski

w Piaskach

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek - piątek 7:15 - 15:15

Sekretariat: Tel.: 81 58 21 020

LGD „Dolina Giełczwi” zaprasza na Konsultacje LSR

ZAPRASZAMY członków LGD „Dolina Giełczwi” mieszkańców, organizacje, instytucje z obszaru gmin: Piaski, Trawnik, Rybczewice, Mełgiew i Milejów do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD na lata 2014 -2020, w zakresie:

Czytaj więcej: LGD „Dolina Giełczwi” zaprasza na Konsultacje LSR

Darmowe szczepienia

Burmistrz Piask zaprasza mieszkańców Gminy Piaski na profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie, finansowane przez Gminę Piaski. Programem objęte są osoby po 65 roku życia. Szczepienie przeprowadza NZOZ NORMED w Piaskach ul. Braci Spozów 19, 21-050 Piaski tel. 81 5822929. Szczepienia będą realizowane do 20 grudnia 2015 r.

 

Skorzystaj z okazji ! Zaszczep się za darmo !

 

Zmiana organizacji ruchu w związku z uroczystością Wszystkich Świętych

W związku z uroczystością Wszystkich Świętych Urząd Miejski w Piaskach informuje, że w dniach 30.10.2015 i 1.11.2015 zostanie zmieniona organizacja ruchu na ulicy Lipowej w Piaskach - na jednokierunkową.

Ponadto informujemy, iż na targowisku Miejskim Mój Rynek udostępniono teren pod parking dla osób odwiedzających groby na cmentarzu w Piaskach.

Narodowe Święto Niepodległości

Ogłoszenie o lokalach do wynajęcia

Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o. informuje, że przy ulicy Rzeźnianej w Piaskach (nowy targ koszyczkowy) posiada do wynajęcia trzy wolne pomieszczenia o łącznej wielkości 288 m2:

  1. 14 m x 9 m = 126 m2
  2. 10 m x 9 m = 90 m2
  3. 8 m x 9 m = 72 m2

Ponadto informujemy, że posiadamy również dwa wolne miejsca do wynajęcia przeznaczone na umieszczenie reklamy przy ulicy Rzeźnianej (nowy targ koszyczkowy) oraz na budynku przy ulicy Lubelskiej. 

Wnioski o wynajem wyżej wymienionych pomieszczeń oraz miejsc reklamowych prosimy składać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski.

 

Prezes Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych
w Piaskach Sp. z o. o.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2016r.

Burmistrz Piask informuje, że od dnia 2 listopada 2015 do dnia 30 listopada 2015 roku rozpocznie się nabór wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu odbędzie się w 2016 r. i obejmować będzie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piaskach – pokój nr 2, tel. 81 582 10 99 oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

WNIOSEK DO POBRANIA

KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Piaskach  informuje, że w dniach 13-15 października 2015 r. w godz.6,00 – 19,00 odbędą się ogólnopolskie ćwiczenia obronne RENEGADE-SAREX organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ćwiczeniach tych biorą udział także struktury cywilne, systemu ostrzegania i alarmowania.

W trakcie ćwiczeń może nastąpić głośne uruchomienie syren alarmowych na terenie Gminy. Nadawany sygnał należy traktować jako ćwiczebny i nie podejmować żadnych czynności.

Piaski, dn. 12 października 2015 r. 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA PIASK Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2015 R .w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Piaski

Gmina Piaski informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Piaski – część V” jest dotowana na podstawie umowy nr 162/2015/D/OZ z dnia 27.05.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Burmistrz Piask informuje, że są do odebrania protokoły szacowania strat, które należy złożyć w AR i MR w terminie do 30.09.br. Rolnicy, którzy mają grunty w innych gminach dostarczają do tutejszego urzędu protokoły z właściwych gmin.


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

organizuje zbiórkę: plastikowych nakrętek i butelek oraz makulatury dla niepełnosprawnego Karola

tel kontaktowy do OPS 81 58 21 362,  tel do mamy Karola 513 962 486


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od lipca 2015 r.


Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i innych – Grudzień 2015 r.


Numery kontaktowe w sprawie zaprojektowania i wykonania montażu instalacji solarnych

Wykonawca
533 300 703 – koordynator robót
533 334 595 – kierownik budowy

Inspektor nadzoru
511 466 204

Urząd Miejski w Piaskach
502 339 658 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


MapaGminy 01 n

 

Baner referendum ogólnokrajowego 6 września 2015

 Dla organizacji pozarządowych