Ogłoszenie

OGŁOSZENIE 

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. informuje, że dnia 29 MAJA 2018 r. (WTOREK) w m. MAJDANEK KOZICKI, KAWĘCZYN, MAJDAN KAWĘCZYŃSKI, JADWISIN, MARYSIN, MAJDAN KOZIC GÓRNYCH, MAJDAN KOZIC DOLNYCH, odbędzie się zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prosimy o wystawianie wyżej wymienionych odpadów w miejscu dotychczasowego wystawiania pojemników. 

                                                                      ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH         
                                                                      W PIASKACH SP. Z O. O

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony – Zakładka Krok pop kroku

Rodzinny Bieg Niepodległościowy

 

REGULAMIN BIEGU

Komunikat uprawa tytoniu

3 Maja 2018

Rozwijania działalności gospodarczej

W związku z planowanym naborem w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” w terminie od 4 do 18 czerwca 2018 r. LGD „Dolina Giełczwi” informuje o organizowanym spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

 

1. OTWARTE SPOTKANIE INFORMACYJNE

Termin: 10.05.2018 r., godz. 16.00

Miejsce: Sala klubowa (parter) Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22

Temat: Zasady i warunki ubiegania się o dotację w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym – zagadnienia nie będą ponownie omawiane na szkoleniu w dniu 16 maja 2018 r.

Uczestnictwo w otwartym spotkaniu informacyjnym nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

 

2. SZKOLENIE

Termin: 16.05.2018 r., godz. 9.00 – 14.00

Miejsce: Sala klubowa (parter) Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22

Temat: Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu dla zakresu „Rozwijanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania 19.2, PROW 2014-2020.

Program szkolenia 16.05.2018

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 11 maja 2018 r.:

  • na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (skan podpisanego zgłoszenia)
  • faxem na nr 81 52 53 012
  • pocztą na adres: LGD „Dolina Giełczwi”, Lubelska 77 A, 21-050 Piaski (decyduje data wpływu).

UWAGA: Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

INFORMACJA

OGŁOSZENIE

 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH 

WM. MAJDANEK KOZICKI, KAWĘCZYN, MAJDAN KAWĘCZYŃSKI, JADWISIN, MARYSIN, MAJDAN KOZIC GÓRNYCH, MAJDAN KOZIC DOLNYCH,
W MIESIĄCU: MAJ, ODBĘDZIE SIĘ 
DRUGI WTOREK MIESIĄCA  TJ. 8 MAJ 2018 R.

Zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich

 Zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich

 W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia

22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Burmistrz Piask informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Czytaj więcej: Zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich

Wielkanoc 2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 

W PIASKACH SP. Z O.O.

INFORMUJE,
ŻE WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
W M. PIASKI
W MIESIĄCU: KWIECIEŃ, ODBĘDZIE SIĘ

PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA
TJ. 3 KWIECIEŃ 2018 R.