Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informujemy pełnomocników komitetów wyborczych oraz osoby zainteresowane, że zgodnie z art. 182 § 5 i art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego oraz w związku rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmowane są w sposób wskazany przez Państwową Komisję Wyborczą:

Czytaj więcej: Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 25 marca 2020 r.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 25 marca 2020 r. Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522).

Informacja Wojewody Lubelskiego

Kolejne ograniczenia w celu zaprzestania rozprzestrzeniania się koronawirusa

 Szanowni Państwo, 

Od 25 marca  obowiązują kolejne ograniczenia, mające na celu zaprzestanie rozprzestrzeniania siękoronawirusa. 

Ograniczenia w przemieszczaniu się 

Do 11 kwietnia włącznie nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy: 

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. 

 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności. 

 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennegoMożesz się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa. 

Uwaga! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. 

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących 

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak  
w autobusie, trolejbusie tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. 

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione. 

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi 

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi. 

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych 

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.  

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. 

Zakłady pracy 

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji. 

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują  

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. 

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy. 

Urząd Miejski w Piaskach bez bezpośredniej obsługi interesantów

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, w trosce o zdrowie mieszkańców gminy Piaski, Burmistrz Piask wydał Zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Piaskach. Na jego podstawie, do odwołania zostaje wyłączona bezpośrednia obsługa klientów Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Ograniczenie to nie dotyczy: zgłoszenia urodzenia dziecka, wydania dowodu osobistego oraz sporządzenia aktu zgonu.
W tych sprawach pracownicy przyjmują osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Lubelskiej 77.

Treść Zarządzenia

Odbiór odpadów wielkogabarytowych zawieszony

W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii - od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania Zakład Usług Komunalnych w Piaskach zwiesza odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Informacja ZUK dla mieszkańców Gminy Piaski

 

 

Ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii, konserwatorzy sieci wodociągowej nie będą odczytywali stanu wodomierzy w I kwartale 2020 r.

 

  

Z uwagi na powyższe proszę mieszkańców, aby podawali w okresie od 01-20 KWIETNIA podali stan wodomierza telefonicznie na podane nr telefonów:

 • dla wszystkich rejonów: Biuro ZUK: 606 964 132, 81 5821364
 • dla rejonu: Piaski, Kębłów – 660-758-327
 • dla rejonu: Gardzienice, Brzeziczki – 606-964-036
 • dla rejonu: Bystrzejowice, Wierzchowiska – 606-963-573
 • dla rejonu: Kozice – 509-031-592
 • lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Stan wodomierza można również wysłać poprzez naszą stronę internetową www.zukpiaski.pl poprzez zakładkę Kontakt.

W przypadku gdy Zakład Usług Komunalnych w Piaskach sp. z o.o. nie zostanie poinformowany o wskazaniach wodomierza, naliczy opłaty za taką ilość wody jaka została pobrana w IV kwartale 2019r. Ewentualne korekty zafakturowanej ilości wody nastąpią w II kwartale 2020 r.

Proszę mieszkańców o wyrozumiałość i kontakt z pracownikami Spółki.

 

/PREZES ZARZĄDU/
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O.

Ogłoszenie o stanie epidemii

Komunikat Burmistrza Piask

Komunikat Burmistrza Piask
w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Piaskach
i gminnych jednostek organizacyjnych
od dnia 16 marca 2020 roku
 

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r w sprawie ogłoszenia zagrożenia epidemicznego, ogranicza się dostęp do Urzędu Miejskiego w Piaskach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach.

Jest to podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno interesantów, jak i pracowników urzędu.

  

 • Petenci będą wpuszczani do Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej jedynie w bardzo ważnych niecierpiących zwłoki sprawach, po uprzednim dopytaniu przez pracownika jaki jest cel wizyty.
 • Zgodnie z nakazami Ministerstwa Zdrowia zmianie ulega także praca Ośrodków Zdrowia, które obecnie działają głównie poprzez kontakt telefoniczny i teleporady. Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem nie może udawać się po poradę do przychodni ogólnej czy zwykłego szpitala. Procedury nakazują skontaktowanie się takiej osoby na stosowną infolinię lub do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdniku. Kontakt: 516 052 231, 516 052 228.
 • Ograniczeniu ulega działanie sołtysów i inkasentów, którzy również muszą zminimalizować bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Dlatego też prosimy do odwołania o wpłacanie podatków i opłat za śmieci, na konta Urzędu Miejskiego. Numery kont podane są na stronie Urzędu oraz na nakazach płatniczych.
 • Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dania 12 marca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz 423), tracą ważność wszystkie wezwania Burmistrza Piask do stawienia się osób do kwalifikacji wojskowej w okresie od 31 marca do 02 kwietnia br.
 • Zmianie ulega również praca Zakładu Usług Komunalnych w PiaskachNieczynna jest kasa. Telefony kontaktowe 

Kontakty do Urzędu Miejskiego w Piaskach: 

 • Sekretariat: (81) 58 21020 
 • ePUAP: /UMPiaski/skrytka) 
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 • Serwis eUsługi Urzędu Miejskiego w Piaskach,  skierowany jest zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych. Udostępnia aktualne informacje związane z zobowiązaniami w stosunku do urzędu: podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, wywóz nieczystości  i umożliwia regulować swoje zobowiązania wobec urzędu on-lin, Rejestracja i logowanie odbywa się poprzez Profil Zaufany  -  www.epiaski.pl 
 • Kontakty na poszczególne stanowiska: Wydziały   
 • Bezpłatny Gminny System Powiadamiana Smsowego -  Każdy mieszkaniec po zarejestrowaniu będzie otrzymywał najświeższe wiadomości i informacje, bezpośrednio na swój prywatny telefon komórkowy. Zarejestruj się
 • DRUKI DO POBRANIA  (sprawy podatkowe, USC, geodezja i planowanie przestrzenne, awarie OZE, gospodarka odpadami)

Kontakty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach

 • telefonicznie: 81 58-21-362
 • pracownicy socjalni: 509-669-589
 • asystent rodziny: 509-669-589 
 • za pomocą e-maila:

- świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

- pomoc społeczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- asystent rodziny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- księgowość: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- kierownik: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 • drogą elektroniczną (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP – Profil Zaufany, bankowości elektronicznej) można składać wnioski na: świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

W przypadku konieczności osobistego załatwienia niezbędnych spraw urzędowych, klienci powinni zgłaszać się do Ośrodka pojedynczo (bez osób towarzyszących). Jeśli nie musisz, nie narażaj siebie i innych.

W przypadku gdy w kwarantannie będą osoby starsze, którym nie ma kto z rodziny lub sąsiadów pomóc w zakupach podstawowych środków do życia, schemat działania będzie następujący: Jeśli SANEPID wyznaczy takie osoby do kwarantanny, to przekaże listę takich osób w kwarantannie do Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS weryfikuje telefonicznie czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Jeśli tak, to w porozumieniu z Urzędem Miejskim, Policją zorganizuje poprzez pracowników, OSP, WOT, dostawę podstawowych zakupów do tych osób z zachowaniem bezpieczeń-stwa. Podstawowym jednak działaniem wobec osób starszych, które powinny ograniczyć kontakt z innymi osobami, jest pomoc rodzin lub sąsiadów, z zachowaniem podstawowych środków ostrożności – mycie rąk, pozostawianie zakupów w bezpiecznej odległości.

Bardzo prosimy o zrozumienie sytuacji. Każde zasadne  podejrzenie o zakażeniu pracownika spowoduje wyłączenie z pracy całego urzędu. Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie, w szczególności:

 • dokonywanie płatności poprzez bankowość elektroniczną,
 • składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez platformę E-PUAP,
 • pytania i wątpliwości na bieżąco można kierować do pracowników drogą mailową lub telefonicznie.

Ze względu na sytuację w całym kraju nowe zasady obsługi interesantów instytucji państwowych i samorządowych, wprowadzane są w celu zminimalizowania rozprzestrzenianie się wirusa.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższego komunikatu, ponieważ odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją i zachorowaniem.

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 14 marca 2020 r. Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433).

Przepisy ogólne W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

TREŚĆ INFORMACJI

ANALIZA CENOWA RYNKU

ANALIZA CENOWA RYNKU

dot. zarządzania projektem i zakupu usług w ramach projektu pn.: „Budowa Centrum Dziedzictwa Piask”

 

 W związku z przygotowaniem do realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Dziedzictwa Piask” w ramach Programu „Kultura” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałanie 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego, Gmina Piaski zaprasza do składania ofert mających na celu Analizę Cenową Rynku zamówienia składającego się z następujących zadań:

 

Czytaj więcej: ANALIZA CENOWA RYNKU

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

MapaGminy 01 n