budowa oświetlenia

Gmina Piaski otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.:

„Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piaski”

Koszt całkowity zadania: 6 509 926,65 zł

Kwota dofinansowania: 4 464 000,00 zł

Projekt realizowany będzie dwutorowo poprzez modernizację istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego oraz budowę nowych odcinków oświetleniowych.

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaski polegać ma na wymianie 837 szt. opraw oświetleniowych oświetlenia drogowego starego typu posiadających rtęciowe (HPM) lub sodowe (HPS) źródła światła na energooszczędne, inteligentne oprawy drogowe LED, przy spełnienia wymagań normy oświetleniowej PN-EN 13201:2016. Ponadto zmodernizowanych zostanie 60 punktów sterujących oświetleniem z zamontowaniem układów kompensacji mocy biernej, ograniczników przepięć oraz zainstalowanie inteligentnego sterowania. Inwestycja swoim zasięgiem obejmować będzie cały obszar Gminy Piaski.

Drugim obszarem realizowanego przedsięwzięcia jest budowa ośmiu nowych odcinków oświetlania ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Piaski: Wierzchowiska - 17 opraw, Wola Piasecka - 20 opraw, Brzezice - 41 opraw, Piaski: ul. Reja i Rzeźniana - 11 opraw, Wierzchowiska Drugie – 55 opraw, Bystrzejowice Drugie – 107 opraw, Kawęczyn – 25 opraw, Majdan Kawęczyński – 11 opraw.

Celem głównym modernizacji jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez obniżenie emisji CO2, NOX, pyłów PM10 oraz PM 2,5 w zakresie 73 %, poprzez zmniejszenie zużycie końcowej energii elektrycznej, która wytwarzana jest głównie z węgla kamiennego. W wyniku podjętych działań nastąpi oszczędność pierwotnej energii elektrycznej o 933,65 MWh/rok - spadek o 73,03 %, co przyczyni się do redukcji CO2 o 759,99 ton/rok [Mg/rok].

Termin realizacji: 07.07.2023 r.


Data publikacji: 2023-04-07, 12:01