Remont drogi

Remont drogi gminnej nr 105709L w m. Józefów km roboczy 0+000 - 0+995 

W ramach Zadania wykonano remont nawierzchni drogi gminnej, który zwiększył jej trwałość użytkową, zabezpieczył konstrukcję przed postępującą degradacją oraz wpłynął na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, jak również ułatwienie użytkownikom korzystanie z drogi. Odtworzono zdegradowaną nawierzchnię bitumiczną na odcinku 995 m o spadkach obustronnych daszkowych 2 %,, wykonano obustronne odtworzenie i umocnienie istniejących poboczy

 DOFINANSOWANIE 195 605,01 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 427 364,16 zł 

DATA PODPISANIA UMOWY WRZESIEŃ 2023

Data publikacji: 2024-01-11, 8:30