Przebudowa

Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 105824L (ul. Mickiewicza) z drogą wojewódzką 837 (ul. Partyzantów) w miejscowości Piaski

Realizacja Zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przebudowane zostanie istniejące przejście w ciągu ulicy Mickiewicza, położone przy Zespole Szkół w Piaskach. W ramach przebudowy zostaną wykonane m.in. znaki aktywne, oznakowanie poziome, fakturowe oznaczenia nawierzchni, chodniki zapewniające miejsca strefy oczekiwania czy też dedykowane oświetlenie przejścia. W ramach inwestycji przebudowana zostanie również przebudowana sieć gazowa oraz wodociągowa.

 DOFINANSOWANIE 432 599,34 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ 612 156,39 zł


 DATA PODPISANIA UMOWY PAŹDZIERNIK 2023

Data publikacji: 2023-12-05, 14:39