Plan adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem strategicznym gminy, będącym odpowiedzią na potrzebę przygotowania miasta na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu.

Celem projektu jest opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Piaski, co przełoży się na poprawę świadomości, bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców całej gminy, w warunkach zmieniającego się klimatu. Dokument ten będzie pomocny przy wnioskowaniu o środki unijne w kolejnych konkursach m.in na budowę zbiorników na deszczówkę.
Opracowany Plan pozwoli na budowanie potencjału adaptacyjnego miasta Piaski do zmian klimatu na poziomie strategicznym, co z kolei pozwoli na przełożenie wypracowanych
w strategiach kierunków interwencji i priorytetów działań na konkretne działania adaptacyjne zarówno na poziomie infrastrukturalnym, jak i na poziomie działań nieinwestycyjnych.
Projekt będzie miał duży wpływ na zwiększenie świadomości społecznej, w tym urzędników urzędów miejskich oraz mieszkańców gminy w zakresie zagadnień adaptacji do zmian klimatu oraz konieczności podejmowania działań w tym zakresie.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 173 197,53 zł
Wartość dofinansowania: 147 217,90 zł 

Data publikacji: 2023-08-01, 0:00