Strona internetowa Zakładu Usług Komunalnych

Sekretariat w godz. 7.00-15.00

 • tel. 81 582 13 64
 • tel. 606 964 132

Awaria wodociągu całodobowo

 • Rejon Brzezice – Mariusz Młynarczyk – tel. 606 964 036
 • Rejon Gardzienice – Mariusz Młynarczyk – tel. 606 964 036
 • Rejon Piaski – Marek Mełgieś– tel. 660 758 327
 • Rejon Bystrzejowice – Janusz Brus – tel. 606 963 573
 • Rejon Wierzchowiska – Janusz Brus – tel. 606 963 573
 • Rejon Kozice - Tomasz Drygała – tel. 509 031 592

Awaria kanalizacji

 • od 7.00 do 15.00 tel. 81 582 13 64, tel: 606 964 132
 • od 15.00 do 7.00 tel. 606 963 762

Awaria Oczyszczalnia: 537 207 767

Stan wodomierza

 • tel. 606 964 132


email : biuro@zukpiaski.pl 

lub na numer telefonu konserwatora z danego rejonu.

Data publikacji: 2024-07-01, 10:55