Skład Rady Miejskiej w Piaskach - Kadencja na lata 2018-2023:


Paweł Podgórski - Przewodniczący Rady Miejskiej

Tkaczyk Krzysztof - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Michał Adamiak - Radny Rady Miejskiej

Artur Bogusz - Radny Rady Miejskiej

Janusz Brus - Radny Rady Miejskiej

Tomasz Cholewa - Radny Rady Miejskiej

Stanisław Ciołek - Radny Rady Miejskiej

Tomasz Drygała - Radny Rady Miejskiej

Dariusz Kasprzak - Radny Rady Miejskiej

Adam Malec - Radny Rady Miejskiej

Dariusz Mróz - Radny Rady Miejskiej

Maria Skiba - Radny Rady Miejskiej

Jacek Smolira - Radny Rady Miejskiej

Andrzej Szołdra - Radny Rady Miejskiej

Piotr Ziętek - Radny Rady Miejskiej


SKŁADY KOMISJI

1. W skład Komisji Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej wchodzą:

1) Piotr Ziętek - Przewodniczący Komisji,

2) Dariusz Kasprzak – Wiceprzewodniczący Komisji,

3) Stanisław Ciołek - Członek Komisji,

4) Tomasz Cholewa - Członek Komisji,

5) Adam Malec - Członek Komisji.

2. W skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej wchodzą:

1) Andrzej Szołdra - Przewodniczący Komisji,

2) Tomasz Drygała - Wiceprzewodniczący Komisji,

3) Artur Bogusz - Członek Komisji,

4) Adam Malec - Członek Komisji,

5) Maria Skiba - Członek Komisji.

3. W skład Komisji Zdrowia, Opieki, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej wchodzą:

1) Dariusz Mróz - Przewodniczący Komisji,

2) Artur Bogusz - Wiceprzewodniczący Komisji,

3) Janusz Brus - Członek Komisji,

4) Jacek Smolira - Członek Komisji,

5) Krzysztof Tkaczyk - Członek Komisji.

4. W skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wchodzą:

1) Dariusz Kasprzak - Przewodniczący Komisji,

2) Stanisław Ciołek – Wiceprzewodniczący Komisji,

3) Michał Adamiak - Członek Komisji,

4) Janusz Brus - Członek Komisji,

5) Tomasz Drygała - Członek Komisji.

5. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej wchodzą:

1) Michał Adamiak - Przewodniczący Komisji,

2) Maria Skiba – Wiceprzewodnicząca Komisji,

3) Stanisław Ciołek - Członek Komisji,

4) Tomasz Cholewa - Członek Komisji,

5) Jacek Smolira - Członek Komisji.

6. W skład Komisji Planowania Finansów i Promocji Gminy Rady Miejskiej wchodzą:

1) Maria Skiba - Przewodnicząca Komisji,

2) Michał Adamiak - Wiceprzewodniczący Komisji,

3) Artur Bogusz - Członek Komisji,

4) Dariusz Kasprzak - Członek Komisji,

5) Dariusz Mróz - Członek Komisji,

6) Andrzej Szołdra - Członek Komisji,

7) Piotr Ziętek - Członek Komisji. 

Data publikacji: 2024-06-09, 19:54