Program rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-04-05, 8:39

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

UCZYMY (SIĘ) Z PASJĄ

Uczymy (się) z pasją

Gmina Piaski uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pn.: „Uczymy (się) z pasją – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych gminy Piaski”. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez 2 szkoły podstawowe Gminy Piaski oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u co najmniej 95% z grupy 721 uczniów i 85 nauczycieli w okresie do 28.02.2026 r.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-03-22, 13:06

Przejdź do aktualności

dostepna przestrzen
Gmina Piaski otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON

Gmina Piaski otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w m. Piaski”.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-03-21, 11:20

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Porządek obrad LXIX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 22 marca 2024 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 22 marca 2024 r. o godzinie 13:30, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-03-18, 17:04

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Zarządzenie nr 23/2024 Burmistrza Piask z dnia 4 marca 2024 r.

Zarządzenie nr 23/2024 Burmistrza Piask z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym : 26 Majdanek Kozicki

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-03-11, 14:27

Przejdź do aktualności

warsztaty
Zapisy na warsztaty motanek

Zapraszamy na warsztaty tworzenia motanek, czyli starosłowiańskich lalek obrzędowych Warsztaty są przeznaczone dla osób, które chcą poznać tradycję i symbolikę starosłowiańskich lalek oraz nauczyć się techniki motania, dzięki czemu każdy uczestnik będzie mógł wrócić do domu z własnoręcznie wykonaną lalką: Werbnicą lub Paschą – wiosennymi lalkami związanymi ze świętem zbliżającej się Wielkanocy.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-03-05, 8:52

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenia

Uwaga! Protest Rolników! UTRUDNIENIA NA DRODZE KRAJOWEJ!

Od 27 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r. w godz. 10.00-15.00 na drodze krajowej S17 i drodze krajowej S12 (rozpoczęcie droga krajowa nr 17 - rondo przy kościele, przejścia dla pieszych, rotacyjny przejazd pojazdów do ronda przy drodze krajowej nr 12 Węzeł Piaski Wschód, przejścia dla pieszych w rejonie węzła Piaski Wschód, zakończenie - rondo przy kościele) będą występowały utrudnienia w ruchu.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-02-22, 13:40

Przejdź do aktualności

Rewitalizacja

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030

Burmistrz Piask, na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 ppkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 28, 1688) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-02-20, 13:36

Przejdź do aktualności

Sesja

Rada Miejska

Porządek obrad LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 23 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 23 lutego 2024 r. o godzinie 15:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-02-19, 18:43

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Zapytanie ofertowe

LKS Piaskovia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację zadania pn: Podniesienie funkcjonalności obiektu sportowego w m. Piaski

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-02-19, 0:00

Przejdź do aktualności