Gminny

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030

Uchwała Nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-07-05, 11:26

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
SYSTEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Harmonogram pracy punktów

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-07-05, 11:06

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Opaski bezpieczeństwa

Drodzy Seniorzy, Zapraszamy serdecznie osoby w wieku 60 lat i więcej, będące mieszkańcami Gminy Piaski, do skorzystania z bezpłatnej usługi teleopieki.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-06-27, 15:48

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Jak przetrwać upał

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi – w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12 – 13.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-06-26, 12:36

Przejdź do aktualności

Sesja

Rada Miejska

Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 28 czerwca 2024 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 28 czerwca 2024 r. o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-06-24, 17:50

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenia

Masz pomysł na swój pierwszy biznes, ale nie wiesz skąd uzyskać dofinansowanie?

Jesteś przedsiębiorcą/osobą pracującą bądź osobą bezrobotną i chcesz się dowiedzieć gdzie można uzyskać wsparcie na szkolenia/podniesienie kwalifikacji korzystając z dofinansowania z Unii Europejskiej ? Chcesz się dowiedzieć w jaki sposób i skąd pozyskać środki na inwestycje dla swojej firmy?

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-06-03, 14:09

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenia

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Piaski - Ankieta

Urząd Miejski w Piaskach przystąpił do opracowania dokumentu "Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Piaski”, dlatego pragniemy podzielić się z Państwem ankietą i serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących zaobserwowanych zmian klimatycznych oraz sposobów radzenia sobie z ich konsekwencjami.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-05-24, 10:23

Przejdź do aktualności

Sesja

Rada Miejska

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 23 maja 2024 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 23 maja 2024 r. o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2024-05-17, 13:15

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WIERZCHOWISKACH OGŁOSZONY W DNIU 13.05.2024r.

Autor: Patrycja Wójcik - Kordyga , 2024-05-13, 14:15

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenia

KOMUNIKAT

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. informuje, iż: Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku (al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik) z dnia 09.05.2024r. znak sprawy: ONS.HK.903.1.72.2024 stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzchowiska gm. Piaski

Autor: Patrycja Wójcik - Kordyga , 2024-05-10, 8:51

Przejdź do aktualności