Aktualność

Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Piaski

Projekt „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Piaski” przewiduje utworzenie na terenie Gminy Piaski 4 Świetlic Środowiskowych w Piaskach (30 miejsc), Bystrzejowicach (30 miejsc), Woli Piaseckiej (10 miejsc) i Bystrzejowicach Drugich (10 miejsc) - 80 nowych miejsc. Utworzone świetlice pełnić będą funkcję opiekuńczą jak i specjalistyczną.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2021-01-01, 0:00

Przejdź do aktualności