Remont dróg

Remont drogi gminnej nr 105692L w m. Majdan Kozic Dolnych km roboczy 0+000 - 0+995

W ramach Zadania wykonano remont nawierzchni drogi gminnej, który zwiększył jej trwałość użytkową, zabezpieczył konstrukcję przed postępującą degradacją oraz wpłynął na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, jak również ułatwienie użytkownikom korzystanie z drogi. Odtworzono zdegradowaną nawierzchnię bitumiczną na odcinku 995 m o spadkach obustronnych daszkowych 2 %,, wykonano obustronne odtworzenie i umocnienie istniejących poboczy

DOFINANSOWANIE 210 034,76 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 473 924,31 zł

DATA PODPISANIA UMOWY WRZESIEŃ 2023

 

Data publikacji: 2024-01-11, 8:30