remont drogi

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wierzchowiska Drugie od km 0+000 do km 0+318,20

Wierzchowiska Drugie – w ramach Zadania zostanie wykonana przebudowa drogi, mająca na celu podniesienie warunków użytkowych i trwałości nawierzchni.

DOFINANSOWANIE 140 801,86 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 444 899,15 zł 

DATA PODPISANIA UMOWY SIERPIEŃ 2023 

Data publikacji: 2023-09-30, 21:22