rozbudowa

Nazwa: Remont drogi gminnej nr 105827L – ul. Aleja 500-lecia i ul. 3 Maja – w miejscowości Piaski

Treść: Remont drogi gminnej nr 105827L – ul. Aleja 500-lecia i ul. 3 Maja – w miejscowości Piaski

Planowane roboty budowlane obejmują remont drogi gminnej nr 105827L o łącznej długości 515 m składającej się z ul. Alei 500-lecia (kilometraż 0+386) oraz ul. 3 Maja (kilometraż 0+129) w zakresie remontu nawierzchni łącznie z nawierzchnią skrzyżowania obydwu ulic. 

DOFINANSOWANIE 517 706,26 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 862 843,77 zł

DATA PODPISANIA UMOWY PAŹDZIERNIK 2023   

Data publikacji: 2024-02-26, 15:13