Zarządzenie nr 23/2024 Burmistrza Piask z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym : 26 Majdanek Kozicki

https://umpiaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&action=details&document_id=1995264

Data publikacji: 2024-03-11, 14:27