Opłacało się czekać! Kolektory słoneczne będą dofinansowane

Decyzją Zarządu Województwa z dnia 30 września 2014 roku wniosek pt. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Piaski" otrzymał dofinansowanie.

Dzięki projektowi na terenie Gminy zainstalowanych zostanie 468 instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej na obiektach prywatnych. Oznacza to, że wsparciem zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy Piaski, których wnioski na kolektory słoneczne znalazły się na liście podstawowej.

 

 

Dodatkowo, dzięki dotacji w ramach RPO WL 2007-2013, dofinansowane zostaną systemy solarne na budynkach użyteczności publicznej (SP w Piaskach, SP w Woli Piaseckiej,
ZS w Bystrzejowicach Pierwszych, biurowcu po GS, Zakładzie Gospodarki Komunalnej, Urzędzie Miejskim w Piaskach, Miejskim Centrum Kultury i LKS Piaskovia).

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczyni się przede wszystkim do obniżenia kosztów energii cieplnej. Ponadto, z pewnością podniesie się standard życia mieszkańców gminy poprzez m.in. uregulowanie parametrów ciepłej wody (zbyt wysoka lub za niska temperatura wody wiązała się z dużymi niedogodnościami dla użytkowników).

Jeszcze w 2014 roku Gmina Piaski podpisze z mieszkańcami stosowne umowy. Montaż kolektorów słonecznych rozpocznie się w 2015 roku.

 

Na pozytywną decyzję w tym zakresie czekaliśmy dwa lata, ponieważ nasz projekt opierał się na zestawach ze średniej półki cenowej. Niektóre samorządy postanowiły zaoszczędzić na jakości (projektując instalacje na tanich elementach produkowanych na dalekim wschodzie), dzięki czemu uzyskały dofinansowanie wcześniej. Jednak, z perspektywy czasu, należy przyznać, że opłacało się czekać i odnieśliśmy kolejny sukces w zakresie pozyskiwania środków pomocowych.

 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi ok. 7, 5 mln zł, z czego 85% pochodzi z ww. programu.