Aktualność

Świetlice środowiskowe w gminie Piaski

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr projektu RPLU.11.02.00-06-0114/18

Autor: Paweł Martyna, 2021-01-27, 0:00

Przejdź do aktualności