Miejsko-Gminne Przedszkole w Piaskach

Miejsko-Gminne Przedszkole w Piaskach

Dyrektor Małgorzata Białoch

Adres

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
21-050 Piaski

Tel: (081) 582-10-44
Fax: 0815821044

www.piaski.przedszkolna.net

https://pl-pl.facebook.com/PrzedszkolePiaski