ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY PIASKI

WYKAZ INTERWENCYJNYCH NUMERÓW TELEFONÓW

________________________________________

Drogi gminne:

W godzinach od 7 do 15

Stacjonarny: (81) 58 21 364

Komórkowe: 602 753 655 oraz 606 964 132

W godzinach od 15 do 7

Stacjonarny: (81) 58 21 113

Komórkowe: 606 963 762


Drogi powiatowe:

Stacjonarny – (081) 468 70 66

Komórkowy – 533 011 000


Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Piaski - 502 168 055


Drogi wojewódzkie:

Zarząd dróg wojewódzkich – (081) 749 53 00

ZDW (dyżurny) – (081) 749 53 28


Drogi krajowe:

DK 12/17 (Lublin – Chełm / Lublin – Zamość)

Całodobowy telefon Punktu Informacji Drogowej (PID) – (081) 532 85 82


Data publikacji: 2024-01-19, 10:41