Konkurs „MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”

Szanowni Państwo,

w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej zapraszam do szerokiego zainteresowania organizacje pozarządowe działające na terenie Państwa jednostek samorządu terytorialnego do aktywnego składania ofert w konkursie pn. "MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO".

Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne połączone z wykonaniem muralu upamiętniającego wydarzenia lub postacie odnoszące się do chlubnych tradycji oręża polskiego. Murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Społeczności mogą upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość oraz współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego.

Wnioski konkursowe należy składać do 30 kwietnia 2021 roku. Czas jaki przewidziano na realizację zadań to: 21 czerwca - 30 listopada 2021 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mur-ale-historia-wojska-polskiego
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052021wddekid

Łączę wyrazy szacunku.

/-/ Lech Sprawka
Wojewoda Lubelski

Data publikacji: 2021-04-08, 7:58


Załączniki:

1. Pismo Wojewody Lubelskiego