Artykuły

Sołectwa

Sołectwa Sołtysi

1 Borkowszczyzna Henryk Kukuryk 
2 Brzezice Zbigniew Grabowiecki 
3 Brzezice Pierwsze Arkadiusz Karchuć 
4 Brzeziczki Zofia Sikorska 
5 Bystrzejowice Pierwsze Marian Grabowski 
6 Bystrzejowice Drugie Monika Ratajewska 
7 Bystrzejowice Trzecie Beata Pośnik 
8 Emilianów Władysław Reps 
9 Gardzienice Pierwsze Roman Szakuła 
10 Gardzienice Drugie Małgorzata Kulik
11 Giełczew Piotr Zalewski 
12 Jadwisin Piotr Rodak  
13 Janówek Przemysław Kozak  
14 Józefów Mazurek Tadeusz  
15 Kawęczyn Jadwiga Wilkołek  
16 Kębłów Danuta Rozwałka 
17 Kębłów Pierwszy Małgorzata Kłos  
18 Klimusin Stanisław Kuzioła  
19 Kolonia Wola Piasecka Małgorzata Kierepka  
20 Kozice Dolne Henryka Kuhndt  
21 Kozice Dolne Kolonia Henryk Wójcik  
22 Kozice Górne Edyta Poniewozik  
23 Majdan Brzezicki Piotr Błaszczak  
24 Majdan Kawęczyński Edward Wójcik  
25 Majdan Kozic Górnych Stanisław Sławek  
26 Majdan Kozic Dolnych Witold Szafranek  
27 Majdanek Kozicki Marian Flis  
28 Marysin Jerzy Wilkołek  
29 Młodziejów Jerzy Kłos  
30 Nowiny Tomasz Rutkowski  
31 Piaski Górne Stanisław Buch  
32 Piaski Wielkie Agnieszka Skomorowska  
33 Siedliszczki Łukasz Kiełbasa  
34 Siedliszczki Kolonia Janina Bis  
35 Stefanówka Maria Adamek  
36 Wierzchowiska Pierwsze Anna Rząc  
37 Wierzchowiska Drugie Tadeusz Gładysz 
38 Wola Gardzienicka Alina Stolarczyk  
39 Wola Piasecka Katarzyna Wichnik  
40 Żegotów Marcin Suszek