INFORMACJA

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE ZE WZGLĘDU NA ZWIĘKSZONY POBÓR WODY W OKRESIE LETNIM (PODLEWANIE, NAPEŁNIANIE BASENÓW) MOGĄ NASTĄPIĆ PRZERWY W DOSTAWIE WODY. NADMIENIAMY, ŻE W RAZIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY DO 12 GODZIN ZAKŁAD NIE MA OBOWIĄZKU UDOSTĘPNIANIA ZASTĘPCZEGO PUNKTU POBORU WODY. ZAZNACZAMY, ŻE ZGODNIE  Z ZAPISEM § 9  REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW "W RAZIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY PRZEKRACZAJĄCEJ 12 GODZIN ZAKŁAD POWINIEN ZAPEWNIĆ ZASTĘPCZY PUNKT POBORU WODY I POINFORMOWAĆ ODBIORCĘ O JEGO LOKALIZACJI".

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I CIERPLIWOŚĆ.

 

                                                                                                            Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o.

                                                                                                                                           Zbigniew Jączyk    


Data publikacji: 2019-06-21, 13:07