Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.


Data publikacji: 2019-10-10, 13:07


Załączniki:

1. KomunikatPrezesaKrajowejIzbyKominiarzy2019.pdf