Uchwała Antysmogowa

Uchwała antysmogowa dla województwa lubelskiego

W dniu 19 lutego 2021 r. sejmik województwa Lubelskiego przyjął uchwałę Nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. „uchwałę antysmogową” dla województwa lubelskiego.

Uchwała określa wymagania w zakresie eksploatacji nowych urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania, wprowadza przepisy przejściowe dla funkcjonujących instalacji niespełniających wymagań oraz zakazuje stosowania najgorszych jakościowo paliw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Więcej informacji nt. uchwały antysmogowej

Data publikacji: 2021-04-14, 11:19


Załączniki:

1. Uchwała XXIII_388_2021.pdf