Konsultacje społeczne

ANKIETA - Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zachęcamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Ankieta jest dostępna TUTAJ
Celem konsultacji społecznych jest poznanie  opinii mieszkańców gminy Piaski o najważniejszych kwestiach społecznych niezbędnych do wyznaczenia celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Piaski na lata 2021-2026.
Termin i miejsce konsultacji ustala się na okres od 29.04.2021 r. do 31.05.2021 r.
Ankieta jest skierowana do Mieszkańców gminy Piaski.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie anonimowej ankiety do wypełnienia przez mieszkańców gminy, z możliwością wniesienia przez nich własnych uwag i wniosków.
Przedmiotem ankiety jest ocena istniejących problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania oraz zebranie opinii i wniosków w celu wyznaczenia celów Strategii.
Ankietę można wydrukować i wypełniać w sposób tradycyjny (wersja papierowa) oraz złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piaskach w godzinach pracy Ośrodka, jak również jako druk aktywny, umieszczony TUTAJ, który można wypełnić za pomocą komputera i wysłać e-mailem na adres: ops_piaski@wp.pl
Ankiety będą przyjmowane do dnia 31.05.2021 r.


Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących ankiety oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Piaski na lata 2021-2026 udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach, Tel. 81 58-21-362, Tel. kom. 509-669-589

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w konsultacjach!

Data publikacji: 2021-04-29, 0:00


Załączniki:

1. Ankieta Strategia.pdf